01.11.2021 - 12.11.2021 - "Samodzielny przedszkolak"

Cel ogólny: kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • poznaje etapy rozbierania i ubierania się w szatni
  • doskonali umiejętność prawidłowego zachowania się podczas posiłków
  • wyrabianie poczucia estetyki
  • przypomnienie do przestrzegania zasad kontraktu grupowego
  • wdrażanie do bezpiecznego udziału w zabawach na sali gimnastycznej
  • rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
  • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

Współpraca z rodzicami:

  • motywowanie w szatni do samodzielnego zdejmowania butów, kurtki
  • wyrabianie pozytywnego stosunku do samodzielnych działań
  • czytanie bajek przez chętnych rodziców