13.02.2023 - 24.02.2023 - "Opiekujemy się ptakami"

Zadania edukacyjne:

  • dziecko rozpoznaje i nazywa kilka żyjących w naturalnym środowisku gatunków zwierząt – wróbel, sikorka, sroka
  • dziecko dowiaduje się w jaki sposób może pomóc przetrwać ptakom zimę
  • dziecko zapoznaje się ze skutkami niedożywienia ptaków na skutek utrudnionych warunków w znajdowaniu pokarmu

Współpraca z rodzicami:

  • rozmawiamy z dzieckiem o zimowej pogodzie;
  • wolny czas spędzamy na powietrzu;