13.05.2024 - 24.05.2024 - "Budujemy przyszłość - poznajemy zawody."

Zadania edukacyjne:

  • Zapoznanie z różnymi zawodami, miejscami pracy oraz narzędziami.
  • Uświadomienie, że każdy zawód jest potrzebny.
  • Organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa. 
  • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
  • Wyrabianie szacunku do pracy ludzkiej.
  • Kształtowanie postaw społecznych.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych.
  • Rozmowy na temat wykonywanych zawodów.