16.05.2022 - 27.05.2022 - "Ja i moja rodzina"

Cel ogólny: budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziny.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny
  •  stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia
  •  wyrabianie poczucia estetyki
  •  zachęcanie do wypowiadania się na określony temat
  •  wzbogacenie czynnego słownictwa na temat stopnia pokrewieństwa
  •  rozwijanie mowy

Współpraca z rodzicami:

  •  Przygotowanie do Festynu Rodzinnego
  •  Indywidualne konsultacje
  •  uczestnictwo we Mszy św.