17.10.2022 - 28.10.2022 - "Owoce darem Jesieni"

Zadania edukacyjne:

  • Poznajemy przyrodę przez poszerzenie znajomości owoców spotykanych w najbliższym otoczeniu.
  • Rozumiemy konieczność spożywania owoców jako naturalnego źródła witamin.
  • Wdrażamy dzieci do mycia rąk przed jedzeniem oraz mycia owoców przed ich spożyciem.

Współpraca z rodzicami:

  • Zachęcamy dzieci do spożywania owoców, uświadamiamy, że owoce są smaczne i zdrowe.
  • Przypominamy o konieczności mycia rak przed posiłkiem