18.04.2022 - 29.04.2022 - "Dbamy o naszą planetę"

Cel ogólny:  wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi jako planety.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu
  •  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za świat otaczającej przyrody
  •  rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata
  •  rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
  •  rozwijanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w zabawach
  •  obserwowanie zmian  występujących w najbliższym otoczeniu przedszkola

Współpraca z rodzicami:

  •  stwarzanie okazji do wspólnych spacerów i obserwowania zjawisk przyrodniczych
  •  dziękujemy w modlitwie Panu Bogu za świat przyrody