21.03.2022 - 01.04.2022 - "Zwiastuny wiosny"

Cel ogólny: dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny
  •  stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia
  •  rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata
  •  pogłębienie wiedzy przyrodniczej o nazwy kwiatów, tj. przebiśniegi
  •  określanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, rozwój roślin, przebudzenie owadów, powrót ptaków
  •  obserwowanie zmian  występujących w najbliższym otoczeniu przedszkola

Współpraca z rodzicami:

  • stwarzanie okazji do wspólnych spacerów i obserwowania zjawisk przyrodniczych
  •  utrwalanie nabytych wiadomości o aktualnej porze roku