01.09.2021 - 17.09.2021 - "Przyjaciół poznać czas, bo przedszkole wita nas"

Cel ogólny: Zapoznanie z podstawowymi zasadami funkcjonowania w przedszkolu

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • budowanie atmosfery życzliwości i zaufania oraz integrowanie grupy przedszkolnej poprzez wspólne zabawy
 • nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb
 • poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich
 • kształtowanie umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez czynne uczestniczenie w ustaleniu reguł i zasad współżycia w grupie
 • kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni
 • integrowanie grupy poprzez zabawy tj. integracyjne, muzyczno-ruchowe
 • rozwijanie samodzielności podczas rozbierania i ubierania się w szatni
 • zapoznanie z zasadami i miejscem bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnych form aktywności: ruchowej, plastycznej
 • wdrażanie do przyjęcia odpowiedniej postawy, np. podczas posiłków, modlitwy, itp.

Współpraca z rodzicami:

 •  uczestnictwo rodziców w zebraniu grupowym
 • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy