27.03.2023 - 06.04.2023 - "Przygotujmy się do Świąt Wielkanocnych"

Zadania edukacyjne:

  • Zwrócenie  uwagi na  tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.
  • Nauka piosenki oraz wiersza związane z omawianą tematyką.
  • wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi.

Współpraca z rodzicami:

  • Wprowadzanie dzieci w atmosferę Świąt Wielkanocnych( malowanie pisanek, święcenie pokarmów…)
  • Wspólne spędzanie czasu podczas Świąt.