27.05.2024 - 07.06.2024 - "Kocham moją rodzinę!."

Cel ogólny: wzmacnianie poczucia więzi z rodziną. Określanie własnego miejsca w rodzinie. Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do matki oraz ojca.

Zadania edukacyjne:

  • Określanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
  • Stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi.
  • Wyrabianie sprawności manualnej.
  • Kształtowanie postawy szacunku dla członków rodziny.
  • Kształtowanie sprawności całego ciała.

Współpraca z rodzicami:

  • Zapoznanie dzieci z fotografiami rodzinnymi.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.