29.11.2021 - 10.12.2021 - "Czekamy na Ciebie Mikołaju Święty, który dajesz nam prezenty"

Cel ogólny: poznanie zwyczajów związanych ze św. Mikołajem.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 •  rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • kształtowanie sprawności manualnych i dbałości o estetykę pracy,
 • rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów,
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zabawie,
 • rozwijanie zdolności naśladowczych, spostrzegawczości,
 • motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy.

Współpraca z rodzicami:

 • pomoc w odkrywaniu możliwości twórczych dziecka,
 • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy,
 • uczestnictwo dzieci w Mszach Świętych Roratnich.