24.01.2022 - 04.02.2022 - "Pora na zimowy sport – aktywnie spędzamy ferie zimowe"

Cel ogólny: wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • poszerzenie wiedzy odnośnie zimy i zabaw z nią związanych
  •  kształtowanie umiejętności dokonania właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji
  •  rozwijanie poczucia rytmu
  •  wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych zimą
  •  motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy
  •  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu  
  •  rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
  •  systematyczne kształtowanie samodzielności w różnych czynnościach

Współpraca z rodzicami:

  • zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru, do aktualnych warunków atmosferycznych
  •  wymiana informacji o dzieciach i jego postępach