Wiersz "Zwiastuny wiosny"

Olga Adamowicz

Mała Zosia się zastanawiała,
dlaczego jaskółka już przyleciała.
Czyżby się wiosna do nas zbliżała?
Robi się cieplej i wiatr mniej wieje,
słoneczko częściej się do nas śmieje.
Po czym więc dzieci wiosnę poznają?
Po listeczkach zielonych, które wyrastają?
Czy po kwiatach, które z ziemi wychodzą i pączki puszczają?
A może po tym jak słoneczko coraz mocniej przygrzewa,
zielenią się łąki, zielenią się drzewa.
Ptaki z ciepłych krajów do nas przybywają
i radosnym śpiewem wiosnę już witają.
I mały przebiśnieg budzi się do życia,
piękny i radosny jako zwiastun wiosny.
Cieszmy się zatem, że nadchodzi wiosna,
w błękitnej sukience, ciepła i radosna.
Wędrować będzie dookoła świata,
czekając cierpliwie na powitanie lata.