01.09.2023 r. - 15.09.2023 r. - „Wakacje minęły, czas wracać do przedszkola!”

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Nawiązujemy serdeczny kontakt z nauczycielkami, a także integrujemy się z grupą rówieśniczą.
  • Nabywamy umiejętność wyrażania słowami własnych potrzeb.
  • Ustalamy i przestrzegamy zasad panujących w przedszkolu poprzez stworzenie „Kontraktu grupowego” oraz zasad korzystania z placu zabaw.
  • Doskonalimy świadomość własnego ciała (tzn. rozumiemy jego funkcje, znamy strony ciała).
  • Wyrażamy i nazywamy nasze emocje podczas wspólnych zabaw.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozwijamy mowę dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu.
  • Stwarzamy okazję do wspólnego spędzania czasu (spacery i zabawa)
  • Zachęcamy dziecko do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych
  • Uczymy dbania o porządek i pilnowania swoich rzeczy