01.11.2021 – 12.11.2021 - "Co powinien wiedzieć każdy Polak?"

Cel ogólny: Ukazanie relacji łączących dziecko z jego osiedlem, rodzinnym  miastem, regionem, krajem.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozumienie pojęć: ojczyzna, naród, kraj. Nabywanie poczucia przynależności narodowej.
  • Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
  • Wyrabianie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
  • Przybliżenie wybranych faktów i wybitnych postaci z historii Polski.
  • Wprowadzenie wielkiej i małej litery  M, m  oraz cyfry 4.

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach
  • Wspólne uczestniczenie w obchodach Święta Niepodległości.
  • Zapewnienie strojów na Dzień postaci z bajek