02.01.2023 - 13.01.2023 - „Zimą szybko mijają nam dni i miesiące”

Dziecko:

  • dostrzega przemienność i rytm miesięcy, układa graficzne kalendarze;
  • zna różne sposoby mierzenia czasu: klepsydra, zegar słoneczny, zegar ścienny, budzik, zegarek;
  • sprawnie posługuje się nazwami dnia tygodnia i miesięcy;
  • prowadzi doświadczenia z wodą i lodem, wie, że lód jest twardy i zimny, zmienia się w wodę, gdy zostanie ogrzany;
  • zna różne zimowe,  dyscypliny sportowe, opowiada jak lubi spędzać czas zimą;
  • uczy się na pamięć wiersza pamięć wiersza Ewy Stadtmüller Bałwankowo

Współpraca z rodzicami:

  • udział rodziców wraz z dziećmi w  Mszy św.
  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.