02.05.2022 - 13.05.2022 - „Mój kraj, moja Ojczyzna”

Cel ogólny: Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  •  rozbudzanie szacunku do symboli narodowych
  •  kształtowanie postaw patriotycznych
  •  rozpoznawanie godła i barw narodowych
  •  wzbogacenie słownictwa w zakresie mowy czynnej
  •  kształtowanie umiejętności logicznej wypowiedzi na określony temat
  •  wprowadzenie litery: „H, h ”–  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
  •  doskonalenie umiejętności czytania globalnego – dzieci starsze

Współpraca z rodzicami:

  •  przekazywanie wartości patriotycznych
  •  rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez pogłębianie wiedzy na temat Ojczyzny