07.02.2022 – 18.02.2022 - "Wiedzą o tym przedszkolaki, że zimą trzeba dbać o ptaki"

Cel ogólny: Kształtowanie postaw opiekuńczych w stosunku do zwierząt i ptaków żyjących w otoczeniu dziecka

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków ptaków zimujących w Polsce
  •  wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków w czasie zimy
  •  zapoznanie dzieci ze sposobami sprawowania opieki nad ptakami zimą
  •  rozwijanie ekspresji ruchowej oraz muzycznej
  •  rozpoznawanie i nazywanie liczby: „10” – dzieci starsze
  •  wprowadzenie litery: „y, Y ”–  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
  •  udział w projekcie edukacyjnym: „Mamo, tato wolę wodę”

Współpraca z rodzicami:

  • wspólne obserwowanie i nazywanie ptaków przylatujących do karmnika
  •  kształtowanie troskliwych postaw w stosunku do ptaków żyjących w otoczeniu dziecka