13.11.2021 – 24.12.2021 - "Wielka chwila nadchodzi, bo Pan Jezus się rodzi.. z radością oczekujemy na Święta Bożego Narodzenia"

Cel ogólny: stworzenie świątecznej atmosfery w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • poznanie zwyczajów i tradycji związanych z Narodzeniem Pana Jezusa
  •  obserwowanie zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia
  •  rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość
  •  wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej
  •  sprawianie radości innym poprzez składanie życzeń świątecznych, wykonywanie dla innych upominków

Współpraca z rodzicami:

  •  wspólne dekorowanie choinki, śpiewanie kolęd z dziećmi
  •  uczestnictwo rodziców we Mszy św.
  •  zachęcanie do pomocy w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia