14.11.2022 - 25.11.2022 - „Urządzenia elektryczne w moim domu”

Cel ogólny: budzenie zainteresowań technicznych poprzez ukazanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • poznanie sposobu powstawania prądu
  •  poznanie zasady działania i obsługi wybranych urządzeń elektrycznych
  •  zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas obsługi urządzeń elektrycznych
  •  poznawanie korzyści wynikających z posiadania urządzeń elektrycznych
  •  rozwijanie umiejętności współdziałania podczas prac zespołowych
  •  kształtowanie sprawności manualnych
  •  doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  •  budzenie zainteresowania swoim najbliższym otoczeniem społecznym

Współpraca z rodzicami:

  •  zwrócenie uwagi na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka podczas niewłaściwego korzystania ze zdobyczy techniki
  •  uczestnictwo rodziców we Mszy św. oraz w przedstawieniu pt. „Chleb i Róże”