15.04. - 26.04.2024 r. - Dbam o moją planetę, dbam o przyrodę, bo kocham i szanuję mój Kraj

Cel ogólny: Zapoznajemy się z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka oraz poszerzamy wiedzę o naszym Kraju – Polsce.

Zadania edukacyjne:

  • Znamy niebezpieczeństwa grożące środowisku ze strony człowieka i rozumiemy znaczenie ochrony przyrody.
  • Potrafimy posegregować odpady do odpowiednich pojemników.
  • Wiemy, że należy szanować drzewa, bo są one dla nas ważnym źródłem tlenu
  • Budzimy i rozwijamy postawę patriotyczną związaną z tożsamością kultury regionalnej i tożsamości narodowej.
  • Wiemy w jakim kraju mieszkamy oraz jakiej jesteśmy narodowości.
  • Poznajemy cechy charakterystyczne naszego regionu.

Współpraca z rodzicami:

  • Dbamy o świadomość ekologiczną dziecka i przypominamy w jaki sposób człowiek ingeruje w środowisko.
  • Staramy się rozwijać u dzieci zainteresowanie regionem w którym mieszkamy poprzez spacery i zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy oraz różnorodne opowiadania.