18.04.2022 - 29.04.2022 - „Jak być ekoPolakiem?”

Cel ogólny: Kształtowanie świadomości proekologicznej – jak postępować aby chronić środowisko naturalne.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznanie niebezpieczeństw grożących środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka
  • Nabywanie wiedzy o tym, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne
  • Poznanie sposobów dbania o środowisko naturalne (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, walka ze smogiem).
  • Nabywanie poczucia przynależności narodowej poprzez okazywanie szacunku dla symboli narodowych – Dzień Flagi RP
  • Zapoznanie z literami „Ł,ł, W,w”; rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z tekstem.

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.