18.09.2023 r. - 29.09.2023 r. - „Bezpiecznie do przedszkola, gdy już jesień dookoła.”

Cel: Dziecko poznaje bezpieczne zasady poruszania się po drodze oraz doskonali umiejętność rozpoznawania oznak jesieni w przyrodzie.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz rozpoznajemy podstawowe znaki drogowe
  • Wiemy, jaki jest numer alarmowy oraz kiedy należy z niego skorzystać
  • Znamy nazwy 4 pór roku i rozumiemy, że rozpoczęła się kalendarzowa jesień
  • Potrafimy opisać zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
  • Poznajemy gatunki grzybów i na ich podstawie doskonalimy umiejętność liczenia
  • Potrafimy prawidłowo dopasować części garderoby do pory roku oraz uporządkować owoce do właściwego drzewa.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmawiamy z dziećmi o przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze – przechodzenie tylko na zielonym świetle, a tam gdzie nie ma sygnalizatorów, to po przeznaczonych do przejścia pieszych.
  • Zachęcamy dzieci do jedzenia owoców i warzyw – darów jesieni.