20.09.2021 – 01.10.2021 - "Bezpieczny Przedszkolak na drodze"

Cel ogólny: uwrażliwienie dzieci na konieczność bezpiecznego poruszania się po drodze

Zadania edukacyjne:

 • zapoznanie dzieci z niektórymi znakami drogowymi oraz numerami alarmowymi
 • tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnych form aktywności: ruchowej, słownej, plastycznej
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas poruszania się w pobliżu ulic
 • umiejętne stosowanie umiejętności z zakresu ruchu drogowego
 • kształtowanie reakcji na sygnał wzrokowy, dźwiękowy
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozpoznawanie i nazywanie trzech barw sygnalizatora świetlnego
 • uwrażliwienie na potrzebę przestrzegania zasad ruchu drogowego i unikania niebezpiecznych sytuacji
 • ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu

Współpraca z rodzicami

 • przestrzeganie znaków drogowych mających wpływ na nasze bezpieczeństwo
 • kształtowanie odpowiedniej postawy dotyczącej bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
 • wskazanie znaczenia noszenia odblasków