24.01.2022 – 04.02.2022 - "Wesoło bawimy się w karnawale"

Cel ogólny: Wzmacnianie więzi emocjonalnej z grupą rówieśniczą. Przeżywanie radość i zadowolenie ze wspólnej zabawy.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznanie zwyczajów charakterystycznych dla okresu karnawału.
  • Dostarczenie dzieciom wrażeń estetycznych, radości poprzez udział w zabawach w czasie karnawału. 
  • Rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami, przełamywanie uczuć lęku i onieśmielenia.
  • Zapoznanie z obrazem graficznym litery „J,j” oraz z cyfrą 9.

Współpraca z rodzicami:

  • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.
  • Przygotowanie strojów karnawałowych dla dzieci