27.02.2023 - 10.03.2023 - „Po kontynentach spacerujemy, ponieważ bliżej poznać je chcemy!”

Cel ogólny: poznawanie kontynentów

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • wskazywanie kontynentów oraz oceanów świata;
  • poznawanie charakterystycznych dla danego kontynentu budowli, roślin i zwierząt;
  • rozwijanie otwartości i tolerancji na różne kultury;
  • doskonalenie umiejętność czytania w zakresie poznanych liter;
  • doskonalenie poznanych czynności matematycznych w zakresie liczby i jej aspektu kardynalnego i porządkowego

Współpraca z rodzicami:

  • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli