27.12.2023 r. - 05.01.2024 r. - „Mijają dni, mijają miesiące, bo czas towarzyszy nam wszędzie.”.

Cel ogólny: Zwracamy uwagę na mijający czas i wiemy, że dni tygodnia, miesiące i pory roku powtarzają się cyklicznie.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Zwracamy uwagę na mijający czas na podstawie przykładów z naszego życia
  • Wiemy, że w każdym kalendarzu dni tygodnia występują w takiej samej kolejności.
  • Znamy charakterystyczne cechy wszystkich czterech pór roku.
  • Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zimą.

Współpraca z rodzicami:

  • Razem z dziećmi korzystamy z uroków zimy i wychodzimy na spacery np. do parku.
  • Wspólnie z dzieckiem oglądamy albumy rodzinne i przeglądamy zdjęcia, które wskazują, że czas przemija.