30.01.2023 - 10.02.2023 - „Mass media poznajemy i przy tym świetnie się bawimy”

Dziecko:

  • poznają literę g, G
  • ­wie, do czego jest potrzebny internet i czy jest bezpieczny
  • wie, do czego służą radio, telewizja, gazeta
  • bierze udział w burzy mózgów na temat telewizji
  • śpiewa piosenkę Świat się zmienia
  • wymyśla nowe nazwy dla sprzętu komputerowego
  • tworzy grafikę do własnej gry komputerowej i lepi z plasteliny głównego bohatera gry

Współpraca z rodzicami:

  • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli