2023.03.02 - Uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych zapoznają nas z zawodem kelnera oraz kucharza