Wiersz "Jedzie zima"

Jedzie Pani Zima,

na koniku białym,

Spotkały ją dzieci,

Pięknie powitały.

Droga Pani Zimo,

Sypnij dużo śniegu,

Żeby nam saneczki,

Nie us tały w biegu.