02.01.2023 - 13.01.2023 - ,,Zimowo zaczynamy Nowy Rok”

Cel Ogólny: wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
  •  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu  
  •  wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych zimą
  •  rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
  •  kształtowanie koncentracji uwagi
  •  motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy

Współpraca z rodzicami:

  •  zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru, do aktualnych warunków atmosferycznych
  •  wymiana informacji o dzieciach i jego postępach