02.05.2022 - 13.05.2022 - ,,Polska, mój dom”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznanie nazwy naszego kraju i jego obywateli.
  • Poznanie symboli narodowych.
  • Poznanie nazwy stolicy naszego kraju.
  • Poznanie nazwy miejscowości, w której mieszkam.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmowy z dzieckiem o Polsce, jako kraju ojczystym.
  • Zwrócenie uwagi na symbole narodowe w czasie świąt narodowych i innych uroczystości.
  • Przybliżanie dziecku zabytków i ciekawych miejsc miasta.