02.11.2021 - 12.11.2021 - "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznawanie znaczenia ruchu i zdrowego odżywiania.
  • Rozwijanie sprawności manualnej.
  • Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.
  • Tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.