08.01.2024 r. - 19.01.2024 r. - „Zimowy czas spędzony z babcią i dziadkiem”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozwija myślenia przyczynowo – skutkowego, tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej wszystkimi zmysłami;
  • Uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, oraz w czasie uprawiania sportów zimowych;
  • Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi, budowania zdań;
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych;
  • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków;

Współpraca z rodzicami:

  • Wdrażanie do dbania o własne zdrowie;
  • Pogłębianie uczucia miłości, przywiązania w stosunku do babci i dziadka.