10.01.2022 - 21.01.2022 - Kochamy swoich dziadków

Temat kompleksowy: Kochamy swoich dziadków

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznawanie zasad życia w rodzinie z uwypukleniem roli babci i dziadka.
  • Inspirowanie zabaw tematycznych dotyczących rodziny i domu.        
  • Przygotowanie się do obchodów Dnia Babci i Dziadka.
  • Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych możliwości.

Współpraca z rodzicami:

  • Pomoc dzieciom w wykonaniu drobnych upominków dla babć i dziadków.
  • Rozwijanie pozytywnych emocji u dziecka jak: wrażliwość na potrzeby ludzi starszych, okazywanie im uczuć i niesienie pomocy.