13.02.2023 - 24.02.2023 - ,,W układzie słonecznym wirują planety”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznanie nazw planet, słownictwa związanego z kosmosem.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
  • Przestrzeganie zasad bezpiecznego i koleżeńskiego zachowania podczas zabaw dowolnych.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Rozmowy rodziców z dzieckiem na temat planety, na której żyjemy.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka