13.11.2023 r. - 24.11.2023 r. - "Zdrowie mam, bo o siebie dbam"

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Kształtowanie prawidłowych nawyków i zachowań prozdrowotnych;
  • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby, poszerzanie słownika;
  • Kształtowanie logicznego myślenia – klasyfikowanie
  • Uświadomienie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody;
  • Rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do aktywności ruchowej;
  • Wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji.

Współpraca z rodzicami:

  • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych;
  • Dbanie o zdrowe nawyki żywieniowe.