14.11.2022 - 25.11.2022 - ,,W świecie baśni i teatru”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznanie wiadomości dotyczących bajek, baśni oraz teatru.
  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
  • Rozwijanie mowy, liczenia, klasyfikowania oraz prawidłowej postawy ciała.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.