15.11.2021 - 26.11.2021 - "A deszcz pada i pada"

Temat kompleksowy: A deszcz pada i pada

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia, itp.
  • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
  • Poznanie historii pluszowego misia, który bawi, uczy i wychowuje.

Współpraca z rodzicami:

  • Podczas spacerów z dzieckiem zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w otaczającej nas przyrodzie.
  • Zwracamy uwagę na właściwy ubiór dziecka podczas deszczowych dni.