16.05.2022 - 28.05.2022 - ,,Kocham moją rodzinę”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Wypowiadanie się na temat swojego domu.
  • Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi.
  • Reagowanie ruchem na zmiany dynamiki w muzyce.
  • Rozwijanie mowy oraz aparatu głosowego (bogacenie słownictwa czynnego, ćwiczenia oddechowe).

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.