18.03.2024 r. - 29.03.2024 r. - "Przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych."

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Zwrócenie uwagi na tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.
  • Nauka piosenki oraz wiersza związane z omawianą tematyką.
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi.

Współpraca z rodzicami:

  • Wprowadzanie dzieci w atmosferę Świąt Wielkanocnych( malowanie pisanek, święcenie pokarmów…)
  • Wspólne spędzanie czasu podczas Świąt.