18.04.2022 - 29.04.2022 - ,,Chronimy środowisko. Co to jest ekologia? ”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci.
  • Pogłębienie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi.
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.