19.09.2022 - 30.09.2022 - ,,Bezpieczeństwo w Przedszkolu i na drodze”

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego zachowania się w przedszkolu, na placu zabaw i na drodze.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
  • Poznawanie zasad regulujących zachowania podczas korzystania ze wspólnych zabawek.
  • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.