21.02.2022 - 04.03.2022 - "Mali odkrywcy kosmosu"

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej.
  • Zapoznanie się z planetami i ich nazwami.
  • Posługiwanie się pojęciami związanymi z kosmosem, tj. rakieta, planeta, meteoryt, gwiazda.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.