24.01.2022 - 04.02.2022 - "Zima wokół nas – zimowy krajobraz"

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
  • Poznawanie roślin i zwierząt występujących zimą.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.