27.03.2023 - 07.04.2023 - ,,Przygotowania zacząć czas, bo Wielkanoc przywita nas”

Cel Ogólny: pogłębienie świadomości religijnej oraz uwrażliwienie na kultywowanie tradycji wielkanocnych

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • zapoznanie ze zwyczajami Świąt Wielkanocnych
  • pobudzenie i pogłębienie przeżyć emocjonalnych związanych z Wielkanocą
  • wzbogacenie słownictwa w zakresie mowy czynnej
  • kształtowanie umiejętności logicznej wypowiedzi na określony temat
  • motywowanie do wypowiadania się na tle grupy

Współpraca z rodzicami:

  • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych
  • wspólna modlitwa
  • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych