27.12.2021 - 07.01.2022 - "Skok w nowy rok!"

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i plastycznej.
  • Poznanie cykliczności pór roku i symboli z nimi związanymi.
  • Nazywanie: pór roku, miesięcy i dni tygodnia.
  • Zdobywanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu, rodzajów zegarów.
  • Dostrzeganie upływu czasu.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.