28.11.2022 - 09.12.2022 - ,,Czekamy na Ciebie Mikołaju Święty, który dajesz nam prezenty”

Cel Ogólny: poznanie zwyczajów związanych ze św. Mikołajem

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych
  • wyrabianie poczucia rytmu
  • kształtowanie sprawności manualnych i dbałości o estetykę pracy
  • rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów
  • wyrabianie umiejętności współdziałania w zabawie
  • rozwijanie zdolności naśladowczych, spostrzegawczości
  • motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy

Współpraca z rodzicami:

  • pomoc w odkrywaniu możliwości twórczych dziecka
  • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy