29.04.2024 r. - 10.05.2024 r. - "Polska - moja ojczyzna, mój dom."

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
  • Wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
  • Nabywanie poczucia przynależności narodowej, rozbudza zainteresowanie krajem ojczystym i jego symbolami; rozumie pojęcia: Polak, Polska.

Współpraca z rodzicami:

  • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.