30.01.2023 - 10.02.2023 - ,,Aktywnie i bezpiecznie spędzamy ferie zimowe”

Cel Ogólny: wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
  wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych zimą
  rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
  kształtowanie koncentracji uwagi
  motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy

Współpraca z rodzicami:

 • zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru, do aktualnych warunków atmosferycznych
 • poszerzenie wiedzy na temat zimy i zabaw z nią związanych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego